Excursie naar de Oostvaardersplassen

We bezoeken een aantal kijkplekken in het uitgestrekte Oostvaardersplassen gebied. Zeearenden zijn hier geen zeldzaamheid!

Datum & tijd
za 15 januari 2022 om 9:00
Vertrekplaats

Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto's.
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl