Excursie naar de Zouweboezem

De Zouweboezem is een in de 14e eeuw gegraven boezemgebied dat diende als opvang van het overtollige water uit de omliggende polders. Het gebied bestaat uit open water, riet- en zeggemoerassen, wilgengrienden en elzenbroekbos. De Zouweboezem is het kleinste “Belangrijke Vogelgebied” van Nederland, met als voornaamste broedvogel de Purperreiger. 

Maar daarnaast zijn de zwarte sterns en allerlei zangvogels natuurlijk het sterke punt van dit mooie gebied.

Datum & tijd
za 28 mei 2022 om 8:30
Vertrekplaats

Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto’s.
Aanmelden door een e-mail te sturen naar knnvijenl@live.nl