Libellen en vlinderexcursie Hoek van Holland o.l.v. Paul Schrijvershof

De Van Dixhoorndriehoek is een jong duingebied tussen het strand van Hoek van Holland en de vroegere boulevard. Het is opgespoten met zand, dat vrijkwam bij de aanleg van Europoort in de zeventiger jaren. Het is in beheer van het Zuid-Hollands Landschap sinds 2013. Er is veel duindoorn verwijderd en nu groeien er in de natte duinvalleien zeldzame planten, zoals vleeskleurige orchis, slanke gentiaan en parnassia.

We gaan o.l.v. Paul Schrijvershof zoeken naar libellen en vlinders. Vooral libellen, die bij periodiek droogvallende vennen te vinden zijn. Nieuwe soorten rukken op vanuit het zuiden: o.a. de Zuidelijke glazenmaker, Zuidelijke heidelibel, Zwervende heidelibel, Tangpantserjuffer en Zwervende pantserjuffer. Natuurlijk kijken we ook naar andere insecten, en vogels en planten.

Contact: Eric Stockx 0658953678

Datum & tijd
za 6 augustus 2022 om 8:30
Vertrekplaats

Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto’s.
Aanmelden door een e-mail te sturen naar knnvijenl@live.nl