Bericht van overlijden

Op 28 december 2022 is Joke Anema op 97-jarige leeftijd overleden. Zij was één van de initiatiefnemers voor het oprichten van de afdeling IJssel en Lek in 1989.  De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. In het volgende Samengesteld Blad zal een In memoriam over haar verschijnen.