Cursus vogels herkennen is begonnen

De vogelcursus die we dit voorjaar organiseren is in volle gang. Onze enthousiaste en zeer deskundige leden, Hans Boekhout en Eric Stockx geven de cursus.

In zes theorielessen leren we ongeveer 130 vogels kennen die we in Nederland kunnen zien. Ook leren we veel vogelgeluiden herkennen. Aansluitend op de theorieavonden volgen op zaterdag de excursies en dan hopen we die vogels te spotten. Misschien zien we ook nog zeldzame soorten. We gaan naar diverse biotopen, zoals kust, parken, bossen, slikken en schorren.

De cursus wordt gegeven in buurtcentrum De Fluiter op dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. 

Data: 8 en 22 maart, 5 en 19 april, 10 en 17 mei 2022

De excursies worden georganiseerd op: 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 14 en 21 mei 2022

Kosten: Euro 40,00 voor leden en Euro 60,00 voor niet-leden; koffie en thee gratis