Inventarisatie watervogels in Hitland: overzicht van april en het hele seizoen 2021 / 2022

Tijdens de periode september t/m april worden door ons de watervogels in Hitland geteld. Deze telling is onderdeel van een landelijke telling onder auspiciën van SOVON. Naast de watervogels tellen we overigens ook de andere waargenomen vogels. Hieronder zie je de resultaten van de maandelijkse inventarisaties.

Opvallende waarnemingen in de telling van april:

Grauwe gans93Nieuw maximum in april
Grote Canadese gans6Nieuw maximum in april
Kievit11Nieuw maximum in april
Krakeend39Nieuw maximum in april
Nijlgans117Nieuw maximum in april
Visdief12Nieuw maximum in april
Wilde eend57Nieuw maximum in april

Overzicht seizoen 2021 / 2022:

Soort:septoktnovdecjan ’22febrmaartaprilTotaal:
Aalscholver341243163375
Blauwe Reiger10211911209678
Dodaars000010001
Fuut1579647101270
Grauwe Gans216227337309394328931292
Grote Canadese Gans270290727678
Grote Zilverreiger57127338146
Grutto000000022
Kievit13300000311147
Knobbelzwaan48217610973194750443
Kokmeeuw5735212508640255
Kolgans08199240388439301421
Koperwiek00000025025
Krakeend641437511275553539598
Kuifeend2418194432295715238
Meerkoet459314553669496411157623121
Nijlgans10612318234711117490
Ooievaar0000020410
Purperreiger300000403
Scholekster00010212318
Slobeend0004007011
Smient235737142065932752702384
Soepeend000312028
Soepgans212220009
Stormmeeuw10016020019
Visdief00000001212
Waterhoen21222235268226162
Wilde Eend4031504671575857410
Wintertaling010000001
Wulp010000405
Zilvermeeuw000240107
Totaal:110987719032311158918951214541