Resultaten MUS-telling

Met een groep van vijf deelnemers hebben we in wisselende samenstelling van drie mensen per telmoment meegedaan aan het MUS-project: Meetnet Urbane Soorten. Daarvoor hadden we een deel van de wijk Oostgaarde in Capelle ad IJssel gekozen. Er waren drie telmomenten, twee in de vroege ochtend en één op een avond. Die moesten plaatsvinden tussen 15 april en 15 juli. Op 20 april telden we 36 soorten bij een adembenemend mooie zonsopgang en een overvliegende purperreiger. Op 28 mei telden we 34 soorten en ook toen waren de weersomstandigheden bijzonder met opkomende mist. We zagen een kraai die een ooievaar achterna zat…  De avondtelling was op 21 juni en die verliep tegen onze verwachting koud en winderig. We telden 27 soorten.

In totaal hebben we 47 soorten waargenomen. Later zullen we bericht krijgen of dat veel, weinig of gemiddeld is voor een woonwijk in 2021.

Deelnemers aan dit project: Yvonne de Boer, Erica Griffioen, Brenda Koppenberg, Eric Stockx en Greetje de Back. Volgend jaar gaan we weer meedoen. Meldt u zich aan?

EuringSoort2021-R12021-R22021-R3
720Aalscholver711
1220Blauwe Reiger111
15490Ekster657
3940Fazant21
13120Fitis2
90Fuut17
15390Gaai4
7950Gierzwaluw5
1610Grauwe Gans12712
8560Groene Specht53
8760Grote Bonte Specht1
12020Grote Lijster1
7120Halsbandparkiet16
10840Heggenmus3
6700Houtduif291518
15910Huismus4
15600Kauw281729
5910Kleine Mantelmeeuw819
1520Knobbelzwaan21
7240Koekoek1
14640Koolmees16101
1820Krakeend3
4290Meerkoet20813
11870Merel151111
1700Nijlgans342
1340Ooievaar11
14620Pimpelmees5
1240Purperreiger1
16530Putter4
10990Roodborst42
4500Scholekster22
1869Soepeend1
1619Soepgans76
15820Spreeuw21
6658Stadsduif91
13110Tjiftjaf314
3040Torenvalk1
6840Turkse Tortel941
16360Vink331
6150Visdief1
4240Waterhoen612
1860Wilde Eend1536
10660Winterkoning5103
12000Zanglijster612
5920Zilvermeeuw1
15671Zwarte Kraai994
12770Zwartkop721