Resultaten watervogeltelling Hitland

De laatste watervogeltelling van dit seizoen zit er op. In september beginnen we weer met de volgende ronde.
Een verrassing vormde de zomertaling (zie foto, gemaakt door Erica Griffioen).

Soortsepoktnovdecjanfebmrtapr
Aalscholver31201140
Blauwe Reiger512912117109
Brandgans00000020
Fuut1711158201717
Grauwe Gans5324042361552971412643
Grote Canadese Gans004540071
Grote Mantelmeeuw00000020
Grote Zilverreiger25566131
Grutto00000002
Kievit2980000067
Kleine Mantelmeeuw00000002
Knobbelzwaan34831361661047366114
Kokmeeuw0541451022299650
Kolgans0210502757923200
Krakeend2281124122148606138
Kuifeend21212363651750
Meerkoet2644033756725611169278118
Nijlgans813505436193840
Ooievaar00000014
Purperreiger00000001
Scholekster000000196
Slobeend001044100
Smient03353708141010328411
Soepeend11333202
Soepgans00971510
Stormmeeuw00012631
Visdief000000011
Waterhoen920131141263812
Watersnip00001000
Wilde Eend2546394775355150
Wulp200001001
Zilvermeeuw00002010
Zomertaling00000002