Watervogeltelling van maart en april

Laatste telling van dit seizoen

In september beginnen de nieuwe maandelijkse telrondes in Hitland

Voor maart geldt: 

Opvallende waarnemingen in maart:

SoortAantal waargenomenOpmerking
Bergeend2Nieuwe soort voor dit gebied
Kolgans380Nieuw maximum in deze maand
Stormmeeuw5

Voor april geldt: 

Opvallende waarnemingen in april:

SoortAantal waargenomenOpmerking
Blauwe Reiger16Nieuw maximum in deze maand
Fuut18Nieuw maximum in deze maand
Grauwe Gans138Nieuw maximum in deze maand
Grote Canadese Gans7Nieuw maximum in deze maand
Kemphaan2Nieuwe soort voor dit gebied
Kokmeeuw104Nieuw maximum in deze maand
Krakeend43Nieuw maximum in deze maand
Scholekster53Nieuw maximum in deze maand
Stormmeeuw2Nieuw maximum in deze maand
Tureluur1Nieuwe soort voor dit gebied