Algemene informatie

We geven vier maal per jaar onze nieuwsbrief Samengesteld Blad uit, met daarin alle informatie over de afdeling IJssel en Lek. Alle informatie die in Samengesteld Blad staat, kunt u terugvinden op deze website.

Het bestuur vergadert in principe vier maal per jaar, zo nodig vaker. De afdeling IJssel en Lek houdt eenmaal per jaar de algemene ledenvergadering.

De privacyverklaring van de KNNV vindt u hier.

De statuten van onze afdeling vindt u hier.

Ons huishoudelijk reglement vindt u hier en hier (vervolg)

Regeling autokosten: Tijdens excursies rijden we zoveel mogelijk samen heen en terug naar en van onze bestemming. We delen de autokosten op basis van €0,25 per gereden km per auto. Bij 2 inzittenden betaalt ieder dus €0,125 per km, bij 4 inzittenden €0,06 per km en bij 3 inzittenden €0,08 per km (afgerond). Het aantal inzittenden is inclusief de chauffeur.