ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De KNNV is zo’n instelling. Giften zijn dan belasting-aftrekbaar.