Wat doen wij?

Onze hoofdactiviteit is het organiseren van wekelijkse excursies op zaterdag en maandelijkse excursies op een doordeweekse dag (zie de agenda).

Verder doen we het volgende:

  • In de wintermaanden doen we met SOVON mee aan de watervogeltellingen in Hitland. In de zomer inventariseren we een tweetal kilometerhokken in samenwerking met FLORON.
  • We proberen minimaal één keer per jaar een cursus te organiseren, ter verdieping van onze kennis en om nieuwe leden te werven. Een keer in de maand organiseren we een werkgroepavond, waar we met microscopen en naslagwerken in de weer gaan.  In de wintermaanden organiseren we ook een powerpoint-lezing over een ‘natuurlijk’ onderwerp.
  • We geven vier maal per jaar onze nieuwsbrief Samengesteld Blad uit, met daarin alle informatie over de afdeling IJssel en Lek. Alle informatie die in Samengesteld Blad staat, kunt u terugvinden op deze website.
  • Het bestuur vergadert in principe vier maal per jaar, zo nodig vaker. De afdeling IJssel en Lek houdt eenmaal per jaar de algemene ledenvergadering.
  • De privacyverklaring van de KNNV vindt u hier.
  • De statuten van onze afdeling vindt u hier.
  • Er bestaat behalve de afdeling IJssel en Lek van de KNNV nog een vereniging van natuurliefhebbers in Capelle aan den IJssel:

De Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel e.o. afgekort SNC.